Vad är nytt på Dannes sida?
Modellflygnytt och Modellvänner
Håbo festdag
Diverse modellalster i form av:
 - Modellalbum
 - text
Diverse länkar
Artiklar författade av mig och andra
Gamla omslagsbilder
Diverse + arkiverat
Modellflygklubben BusyBee på Facebook
BusyBee's hemsida
Medlemmarnas bilder
Fältregler för klubbens flygfält Norrboda
Ni befinner er på det som en gång var BusyBee's hemsida. Klicka på länken ovan för att komma till Bälsta modellflygklubbs nuvarande hemsida.
Uppdaterad 2020-08-02
Webmaster är Dan Johansson

© Dan Johansson & BusyBee members

Denna hemsida finns hos

Om hemsidan visas med "konstiga tecken", byt Webhanterarens kodning till västeuropeisk visning.

Dannes nostalgisida om gamla modellhelikoptrar och annat bråte


Testade att försöka få den nygamla Legaton i luften.
Den lättade till slut men är åter strandad. Nu senast på grund av ingen kompression.
Hela den sorgliga historien är nedtecknad och sista kapitlet väntar på att bli skrivet.