Vad är nytt på Dannes sida?
Modellflygnytt och Modellvänner
Håbo festdag
Diverse modellalster som:
 - bilder
 - text
BusyBee's medlemmars bilder
Länkar
Artiklar författade av mig och andra
Gamla omslagsbilder
Diverse + arkiverat
Modellflygklubben BusyBee på Facebook
Modellflygklubben BusyBee's hemsida

Ni befinner er på det som en gång var BusyBee's hemsida. Klicka på länken ovan för att komma till Bälsta modellflygklubbs nuvarande hemsida.
Uppdaterad 2019-10-15
Webmaster är Dan Johansson

© Dan Johansson & BusyBee members

Denna hemsida finns hos

Om hemsidan visas med "konstiga tecken", byt Webhanterarens kodning till västeuropeisk visning.

Dannes nostalgisida om gamla modellhelikoptrar och annat bråte

Heim Star Trainer eller H-Trainer 40 vilket man vill. Endera Heims eller Graupners beteckning.
Motorn startas underifrån vilket betyder att det är en Heim Expertmekanik. I detta fall CCPM med 180° delning.
Rotorn går moturs vilket gör att helikoptern lutar åt vänster. Lite ovant men helt OK efter man vant sig.