Vad är nytt på Dannes sida?
Modellflygnytt och Modellvänner
Håbo festdag
Diverse modellalster i form av:
 - fotoalbum
 - text
Diverse länkar
Artiklar författade av mig och andra
Gamla omslagsbilder
Diverse + arkiverat
Modellflygklubben BusyBee på Facebook
BusyBee's hemsida
Medlemmarnas bilder
Fältregler för klubbens flygfält Norrboda
Ni befinner er på det som en gång var BusyBee's hemsida. Klicka på länken ovan för att komma till Bälsta modellflygklubbs nuvarande hemsida.
Uppdaterad 2020-05-30
Webmaster är Dan Johansson

© Dan Johansson & BusyBee members

Denna hemsida finns hos

Om hemsidan visas med "konstiga tecken", byt Webhanterarens kodning till västeuropeisk visning.

Dannes nostalgisida om gamla modellhelikoptrar och annat bråte

X-Cell 60 från senare delen av 1990-talet närmast.
I mitten en likadan, fast av lite äldre årsmodell.
Längst bak en X-Cell 60 Graphite med dubbla stjärtrotorer.

En vecka kvar till Nationaldagen. Ska se om jag hinner få åtminstone en X-Cell 60 flygduglig.
X-Cellmaskinerna tillverkades av Miniature Aircraft som flyttat verksamheten till Tyskland.