MFK BusyBee's deltagande på Håbo Festdag 2006
Några bilder som togs nere vid fotbollsplanerna