MFK BusyBee's deltagande på Håbo Festdag 2008
Några bilder som togs nere vid fotbollsplanerna