MFK BusyBee's deltagande på Håbo Festdag 2009
Några bilder som togs nere vid fotbollsplanerna