Tumregler för laddning av accar

 Batterityp  max laddström som
 n gånger kapaciteten
 exempel för en 1500 mA acce
 NiCa  3  3x1500 mA = 4.5A
 NiMh  2  2x1500 mA = 3.0A
 LiPo + LiIo  1  1x1500 mA = 1.5A

Ovanstående rekommendationer har fungerat så länge accarna funnits i marknaden.

Gandalf den äldre