Mjölkbonden Bertil Engström

Någon on-lineutgåva finns fn. inte, utan pappersartikeln kan läsas genom att ta hem Modellflygnytt nr 2, 2015 och gå till sidan 14.
mvh Magnus Hammarkind