MFK BusyBee's flygfält Norrboda

Klubben har efter mycket sökande hittat ett fält, beläget snett emot Högbytorp i Bro som är vårt huvudfält.
Marken arrenderar vi av Norrboda Gård, dvs. Krister Sjögård och hans far.
Själva platsen där flygfältet ligger heter Skrällbacken efter indelte soldat Skräll.
Enligt markägarna går husgrunden till soldattorpet fortfarande att indentifiera.

Läget är bra, vilket innebär att vi har solen i ryggen när vi flyger och stora fria ytor att flyga på.
Dock skapar Skrällbacken (den stora trädkullen där hästarna håller till) en viss turbulens och kastvindar vilket kan vara bra att känna till.
Fältet är beläget utmed väg 269 strax efter avfarten från E18 i Bro (trafikplats BRO med nummer 148 enligt Vägverkets nya system med numrerade avfarter).

Bommen står alldeles ute vid den hårt trafikerade riksvägen så det krävs viss försiktighet vid in- och utfart. Alla håller inte fartgränserna. För inte så länge sen inträffade en dödsolycka 400 meter söderut. En glad 18-åring var ute och gasade med en Camaro och trots att sikten är hyfsat bra så lyckades han inte få hejd på ekipaget utan klippte bilen jäms med dörrstolparna under ett långtradarsläp som höll på att korsa vägen. Det låg blommor på refugen flera veckor efteråt.


Gästflygare är alltid väkomna när vi finns på plats, men vi vill att våra fältregler efterlevs. Speciellt anslutningen till SMFF på grund av försäkringsfrågan. Klubben har ingen möjlighet att ta på sig något ansvar för eventuella anspråk som skulle kunna ställas mot oss. Närheten till hästhagar och riksväg 269 utgör en potentiell risk för stora ersättningskrav ifall något skulle hända.
Vi har f.n. inga krav på flygcertifikat. Vanligt sunt förnuft duger. Skulle det visa sig att någon utgör en fara för sig själv eller omgivningen förbehåller vi oss rätten att belägga denne med flygförbud.

GPS-kordinaterna är 59° 32.24’N, 017° 38.07’E
och enligt Lantmätarkarteringens RT90-system X=6603697, Y=1603529
När man använder Eniros karttjänst anger man coord=N 59.32.24,6 E 17.38.07,3 i sökfältet. Eller också klickar man på  
Enligt WGS84 är kordinaterna 59° 32.41’N, 017° 38.15’E

  

Startbanorna norrut respektive österut

Den röda markeringen visar gränsen till hästhagen.
Krysset i södra änden av nord/syd-banan är en tänkt plats för en kommande inflygningsfyr.
Om man håller sig utanför den vid landning går man fri från hagen (om man står i pilotrutorna vill säga).

Planer finns även att flytta mekborden och containern och anlägga en tredje landningsbana längs skogskanten vilket skulle innebära rak inflygning utan risk för att flyga över hästhagen, samt att slippa att flygplanet viker sig vid landning under den kraftiga gir man måste göra idag om man ska kunna använda den nuvarande huvudbanans fulla längd. Den nya banan kommer dock bli kortare, men det kompenseras av att man kan sätta modellen mycket tidigare. Det blir dock en hel del jobb eftersom sorkarna förvandlat marken till potthål. Att gå där med träskor rekommenderas inte. Plankflygeriet är dock försumbart jämfört med helikopterflygandet, så för tillfället ligger detta på is.
Vidare finns planer på att försöka få till någon sorts off-road-bana för bilar, vilket skulle innebära att vi också kan utnyttja kullarna.

Fältet i sommarskrud. Fikaplatsen uppe vid skogsbrynet på Skrällbacken syns knappt så här års.


Fältregler för Norrboda