Lite historik runt modellflygklubben BusyBee

Följande utspelar sig inte under gamle kungens tid utan något senare då många unga män fortfarande drömde om att bli aviatörer. Helst av allt flyga något avancerat. Allra ballast var om det fanns en EBK att slå på så det blev en kraftig eldsvans i baken när man for iväg att försvara fosterlandet. Eller som Arve Opsahl tolkade det i sketchen "I Marinen". Mer ihågkommen som "Flickorna i Lissabon". Uppgiften var att försvara Konungen, Fastlandet och alla dj'a öar.

Det började oftast i liten skala med modellflyg där många fastnade och åtnjöt den stora lyckan av att få se sin modell som man lagt så många timmar och mycken möda på, flyga iväg på egen hand för att sedan störta och förvandlas till stickor och strån. Bärkassen var ännu inte uppfunnen, så det var lika bra att elda upp allt på plats. Det fanns ju ändå ingen elektronik att behöva ta vara på. Att bland resterna fanns ämnen som inte okontrollerat borde släppas ut i luften hade ingen hört talas om. Miljövård var lika obekant som Transportstyrelsens Operatörs-ID och tillstånd för att inneha modellmotorbränsle. Förresten fanns inte heller Transportstyrelsen på den tiden. Sedan krigets slut hette det Luftfartsinspektionen.

Trots att den gamle kungen var mycket omtyckt av sin befolkning var hans dagar inte oräkneliga varför han så småningom gick hädan och hans motorintresserade unge sonson tog över. Den nye kungens pappa hade störtat utanför Köpenhamn varför den nuvarande kungen till sitt förtret måste tillträda i unga år. Han sitter fortfarande på sin tron och verkar inte heller uppskatta att TV4 ska göra en såpa om hans liv.
Hur det nu är med den saken låter vi vara därhän för nu ska det handla om ett gäng modellflygentusiaster som en gång höll till på Järvafältet men sköljdes med gröna vågen till Övriga Landet där allting var mycket mer prisvärt än de alltmer stegrande fastighetspriserna ju närmare konungens huvudstad man kom.

Under 1970-talet började flyttlassen rulla. En ny tid tog vid varvid kvinnorna frigjorde sig. Permanentandet och hårrullarna blev tillfälligt förpassade till historiens skräphög. Åtminstone för de unga damer som lät håret växa långt och till den manliga befolkningens stora glädje även kastade sina BH'ar. Framtiden syntes ljus, så 1978 när den nya kungen redan hunnit regera i fem år annonserade några nybyggare i Bålsta att de tänkte starta en modellflygklubb och hälsade andra intresserade välkomna.

Vid denna tid expanderade Håbo Kommun kraftigt med tyngdpunkt på tätorten Bålsta från att ha varit en liten ort på Uppländska landsbygden till ett förortssamhälle runt Stockholm. Europaväg 18 mot Oslo (gamla riksväg 12) gick rätt igenom samhället på den tiden. Numer rinner trafiken längs motorvägen igenom grusåsen så genomfartstrafiken är ett minne blott tack och lov. Bålsta järnvägsstation vid gamla centrum har varit nedlagd i många år, men tågtrafiken har återuppstått vid nya centrum där även pendeltåget har sin slutstation. Samhället har begåvats med ett antal rondeller men Lennart Lundkvist "Sheriffen vid Övergrans kyrka", står inte längre på post och vinkar till alla trafikanter som far förbi. Kalmarsands camping har bebyggts, huspriserna har rusat i höjden så flera av oss har med tiden blivit miljonärer fast enbart på deklarationsblanketten

Bland dessa 70-talsinflyttare fanns en grupp som redan bildat en radioflygklubb vid namn LUCIFER.
Medlemmarna i denna klubb hade tidigare flugit på Järvafältet och flyttade klubben till Bålsta som fick namnet Bålsta Modellflygklubb LUCIFER.
Flytten till Bålsta innebar länsbyte från Stockholms till Uppsala län, men registreringsnumret hos SMFF ändrades inte utan är fortfarande B291 enligt SMFF's gamla registrering.

Vid årsmötet 1993 beslutades att ändra klubbens namn till MFK Busy Bee Bålsta. Övriga namnförslag var Humlan.
Nuvarande registerhållning ligger sedan 2006 under Flygsportförbundet. Huruvida det gamla klubbnumret fortfarande är aktuellt vet vi ej. Dock existerar det fortfarande på webben i många sammanhang.

Vid starten fanns inget fält varför medlemmarna flög i en hästhage vid Kalmar kyrka.
Efter en tid lyckades klubben få arrendera ett fält utefter vägen till Krägga.
Tyvärr blev inte glädjen långvarig, ty efter klagomål från grannar förlorade klubben arrendet.
Mycket sökande inleddes för att hitta ett nytt fält och klubben fick via kontakter med Domänverket löfte om att få bygga ett fält på Rölundaåsen. Under våren 1981 iordningställdes detta fält med mycken möda. Det blivande fältet låg mitt på ett kalhygge. Fullt med stenar och stubbar. Dessutom lutade marken ganska kraftigt. Marken rensades och jämnades till. Därefter fylldes det på med massor av matjord som besåddes med gräs.
Glädjen blev inte långvarig här heller. Den enda grannen inom hörhåll (avstånd minst 1 km) hade bestämt sig för att vi skulle därifrån. Och så blev det. Ljudmätningar visade att flygplanen endast kunde uppfattas när det inte fanns någon trafik i närheten. Att markägarens traktorer var ute på ägorna timmavis var tydligen inget som störde. Det var då vi började förstå vad visuellt buller var för något. Dvs. det hörs inget, men det syns, så då måste det självklart störa.

Epoken Fäbodarne
Dags alltså att på nytt börja söka efter lämplig mark vilket snabbt gav resultat. Redan 1982 hade vi lyckan att få arrendera en bit åkermark belägen vid Gladåker i närheten av Fäbodarne utefter vägen mot Sätterviks hage. Med åkermark som grund var det betydligt lättare att anlägga ett fält. Men det var ändå ett styvt jobb att rensa marken från sten.
Fältet utökades i ett par omgångar, vilket ledde till större krav på en effektiv gräsklippare. Vår handdrivna motorklippare ersattes därför av en begagnad åkklippare. Den var tydligen attraktiv även för andra, för den blev tyvärr stulen. Maskinen var oförsäkrad och vi blev därför tvungna att köpa en billig begagnad klippare som ersättning. Skicket var dessvärre inte det bästa, klipparen var mest trasig och vi beslöt ganska omgående att sälja den och köpa en ny. Finansieringen ordnades på så sätt att medlemmarna lånade ut pengar till klubben. Utrymme att förvara klipparen i ordnades genom att flytta och bygga om en liten kur från det tidigare fältet vid Krägga. Efter ombyggnaden hade vi inte bara ett garage till gräsklipparen, utan även förråd och toalett.

Drömmarna om en riktig klubbstuga vid Fäbodarne fanns redan från början, men vi saknade kapital och det såg ut att stanna vid just drömmar. Men hösten 1989 öppnades plötsligt möjligheter. Håbo Kommun erbjöd oss att överta en barack från gamla idrottsplatsen. I erbjudandet ingick även frakt till fältet och ett penningbidrag till material för att förvandla baracken till en klubbstuga.
Vi tackade naturligtvis ja till erbjudandet och under 1990 arbetade vi intensivt med att färdigställa stugan. Resultatet blev en byggnad med storstuga, arbetsrum, traktorgarage, en toalett, två små förråd och en veranda under tak. I storstugan installerades en fotogenkamin och ett bensindrivet elverk anskaffades för att få ström till stugan.

När arrendevärden vid Fäbodarne sålde sin fastighet år 2000, anade vi början för slutet på vårt längsta fältarrende i klubbens historia. Den nye värden hade för avsikt att på fastigheten etablera en "hästgård" med bl. a. ridutbildning. Till att börja med såg värden inga problem med att kombinera deras och våra intressen och efter en kort period av flygrestriktioner för att vänja hästarna vid ljudet, var det åter fritt fram för oss att utnyttja luftrummet på samma sätt som tidigare.

Våren 2001 klipptes hela fältet upp så det gick att starta i alla riktningar och klubbhuset fick en rejäl ansiktslyftning, men i september blev vi åter uppsagda. Markägarbyte och det vi anat blev verklighet när den nye värden ansåg sig behöva den mark vi arrenderade och därför sa upp vårt avtal. Det skulle bli hästhage av fältet. Den officiella förklaringen var att hästarna skulle skrämmas av våra aktiviteter. Efter 20 års arrende var epoken Fäbodarne slut. I samband med avvecklingen lyckades vi sälja vår klubbstuga och fick därmed lite kapital att satsa i nästa objekt.
Sista dag för flygning på Gladåkersfältet var den 13’e mars 2002.

Under år 2001 och genom stort tillmötesgående från Bålsta Kabel-TV hamnade vi på webben. BKTV tilldelade oss också en egen domänadress @busybee.balsta.tv vilken under ett antal år användes som backupserver under adress www.busybee.balsta.tv/, men som nu enbart uppdateras av Danne Johansson för privat bruk.

Vid årsmötet i december 2001 visades ett antal förslag på lokaler för ett nytt fält. De som ligger mest ostört till är tyvärr oftast också de som ligger längst bort. Klart attraktivast var om det skulle gå att ordna något i grusgropen? (Dragets industriområde i själva Bålsta tätort).

Hösten 2002 gick det äntligen i lås tack vare Björn Berg och vi har fått ett nytt fält Norrboda i Bro alldeles intill riksväg 269 strax norr om E18. Läget är bra, vilket innebär att vi har solen i ryggen när vi flyger och stora fria ytor att flyga på. Marken arrenderar vi av Norrboda Gård, dvs. Krister Sjögård och hans familj.
Mindre bra är att fältet är så lätt att komma till (och från), är att vi fått påhälsning av mindre nogräknade typer som har lite annan syn på vems prylarna är som förvaras på fältet. Efter denna läxa finns där inte längre något av värde och containern står numera låst med ett symboliskt hänglås för att slippa att få dörrarna ytterligare sönderbrutna.

Under den gamla epoken hade vi styrelsemöten   och var det väder kunde det ske på fältet.
Nu för tiden är styrelsemötena i princip borttagna och vi avhandlar viktiga frågor direkt med medlemmarna via nätet. Det enda fysiska mötet som kvarstår är årsmötet.

Länk till ett numera inaktuellt infoblad om Bålsta Modellflygklubb i Wordformat (.doc) samt till klubbens historia återberättad av veteranen Hans Olofsson vars uppgifter om gånga tider använts som underlag för detta dokument. Vid pensionen avflyttade Hans till Knutby. Känt för mer spektakulära saker än vad modellflygeri kan uppvisa.

2003 var starten för Sylvesterflygningarna,

Lagom till årsskiftet 2005/2006 inordnades Modellflygförbundet under Flygsportförbundet som är en underavdelning till Riksidrottsförbundet och då åkte SMFF med i köpet. Det innebär att vi nu har en hemsida även där, nämligen Bålsta MFK - Flygsport som vi officiellt benämns. Där finns dock endast vårt medlemsregister samt adress och telefon till klubbens kontaktperson. Inget annat av värde. Den fulla kontaktinformationen finns på vår egen hemsida.

Vårt arrende förnyas på 1-årsbasis så vi investerar inte i någon fast egendom förutom det som behövs för att hålla fältet flygbart. Kort arrendetid innebär också att vi inte kan påräkna något officiellt driftsstöd, utan vi måste lita till medlemsintäkter plus frivilliga bidrag i form av bensin till klipparen etc.

Under april 2006 registerades vårt nya domännamn busybeemfk.se och hemsidan flyttades från Bålsta Kabel-TV till en server som drivs av Stefan Jonsson genom stort tillmötesgående av Winassist System. Därigenom kan vi ta ut svängarna lite mer än hittills då den förutvarande hemsidan har tillåtits svälla utöver tillåtna gränser för ett privatabonnemang med Bålsta Kabel-TV’s goda minne. Den nya Internetadressen är http://www.busybeemfk.se/ Där finns bl.a. all chat-verksamhet samt bilder tagna av medlemmarna.

Inför 2008 kom en föryngring av styrelsen som mer speglar den pågående trenden inom modellflyget, nämligen ARF, el och helikopter. Balsabyggandet samlar numera endast ett fåtal entusiaster. Kjell Bäckström som dragit det tunga lasset som ordförande i många år tyckte det var dags att med all rätt dra sig tillbaka och låta sig efterträdas av en yngre förmåga i form av Anders Rothman.
2009 lämnade även Bengt Lindström efter många år förtroendeposten som kassör och därmed blev styrelsen ånyo föryngrad. Han ersattes av Micke Pettersson. Av de ursprungliga finns 2018 endast Björn Berg kvar då Bjarne Hedlund gått ur tiden 2017.
Även mästerbyggaren Olle Flink försvann från Bålsta när det blev dags för pension och bygger nu stora flermotoriga sjöflygplan i Rättvikstrakten.

Ordförande för 2009 blev Magnus Bowall som ersattes av Bo Nilsson 2010. En välkänd profil i segelflygkretsar. Bosse har bland annat varit boss för segelflyglärarna i Eskilstuna Flygklubb.

År 2013 blev vi tvungna att flytta ur WinAssists server vilket innebar en föryngring av hemsidan varvid Mattias Canberger tog över Webmastersysslorna. I samband med detta blev vi tvingade att skaffa klubben ett organisationsnummer vilket blev 802471-7640, samtidigt innebärande att klubbens namn stadfästes till Bålsta Modellflygklubb BusyBee.

Delar av den ursprungliga hemsidan finns ännu kvar hos Bålsta Kabel-TV och kommer troligen även framledes att uppdateras när det gäller det som handlar om historiska modellfarkoster oavsett sort eftersom det är den gamle webmasterns stora intresse. Exakt i vilken form den gamla hemsidan kommer att stöpas om återstår att se. Det kan bli så att den helikopterrelaterade delen länkas in under Heli-Oldie.

Nånstans där i faggorna skapades en gruppsida på Facebook.

Under 2017 togs ledarskapet över av Markus Berg och i början av 2018 tog Micke Wahlkvist över webmastersysslan.
Säsongen 2018 inleddes med något som många efterlängtat, nämligen att vi äntligen fick el till fältet efter vi lerat ner oss ordentligt under oktober året innan.

Mer lera blev det när Vatten och avloppsledningen mellan Bro och Sigtuna passerade vårt fält. På grund av problem och missbedömningar kom vi under i stort sett hela 2018 bli drabbade av ett jättelikt dike som kom att gå rakt igenom vår parkering vilket gjorde att det bitvis var omöjligt att komma in. Dock ansträngde sig grävkillarna att få till det såpass att både Nationaldagsflygningen samt F3C-UT3 (konstflyg med modellhelikopter) kunde genomföras. Bägge till belåtenhet.

2020 blev ett i stort sett förlorat år på grund av Coronan. Dock genomförde vi våra två traditionella sammankomster: Nationaldags- och Sylvesterflygningarna.
Tyvärr medförde den utdragna Coronapandemin ihop med allt blåsigare väder att intresset för modellflyg verkar ha svalnat, varför vi har fått uppleva ett rejält medlemstapp. Som tur är har RiksIdrottsförbundet räddat klubbens ekonomi genom divere satsningar för att få fart på idrottssverige. Bland annat ett riktat stöd till pensionärer kallat "Verksamhetsstöd för äldre". Det har följts av en annan satsning "Återrekrytering" vars utfall ännu inte är avgjort.

Från och med 2021 togs ordförandeklubban över av Jan Jonsson.
Vidare under 2021 togs ett grepp för att se om det inte gick att få reda på huruvida någon kollega fanns på fältet så man slipper flyga ensammen vilket tyvärr blivit legio då väldigt få fyller i Flygning på Norrboda. Av den anledningen totade några tekniska personer i klubben ihop ett kamerapaket som lägger ut en bild med jämna mellanrum. Uppkopplingen är tyvärr lite svajig.

Närmaste modellflygfält är: