Schlüters Heli-Baby - ett renoveringsobjekt

Det här är ett objekt av den klassiska skolan som slår an på de som är lagda åt att lägga hela sin själ, pengar och fritid på att renovera gammalt skrot till nyskick. Det kommer dock inte bli fallet här, utan den här lilla antika modellhelikoptern från 1976 ska tills vidare behållas som den är. Som en dokumentation över vad som kan hittas stå undangömt och bortglömt i lador och på vindar runt om i landet. De som vill ha en Heli-Baby i nyskick redan från början hänvisas till Minicopter i Tyskland.
Lite osäkert vad som menas med Heavy Berta, men troligen syftar det på Krupps 42 cm's haubits Tjocka Berta från första världskriget. Den förtjänade sitt namn eftersom den var så tung att den endast kunde transporteras på järnväg och den hivade iväg 900 kg tunga granater 14 km. Allt sedan dess används Tjocka Berta som en beteckning för allt som är stort, tungt och maffigt. Vad det skulle ha för koppling till denna lilla helikopter är dock lite mer svårförståeligt? Vid tiden då Heli-Babyn såg dagens ljus fanns på marknaden ingen modellhelikopter som var mindre. Det här var långt före dagens elektronik. En elektrisk motor i modellhelikopterstorlek orkade knappt lyfta nånting annat än i stort sett sin egen tyngd. Men det kanske har en syftning mot Bertha Krupp som var koncernens allsmäktige ägare. Om denna Bertha skulle varit oerhört stor och tjock förtäljer inte historien. Mäktig var hon i vart fall i betydelsen att hon hade makt och stort inflytande som chef över den för sin tid gigantiska Kruppkoncernen, liksom Dieter Schlüter var den tyngsta och helt dominerande aktören på modellhelikoptermarknaden. Dock fanns det konkurrens från Franz Kavan och några till.