Vacuumsugning av värmepump eftersom ONZZA's instruktion är åt pepparn.

Att installera en enkel luft/luft-värmepump är ingen hokus pokus, men man behöver ha lite teknikkänsla samt förstå vad man håller på med.
Det stora problemet brukar vara att få en funktionellt vettig placering av innerdelen, samt en snygg och praktiskt rördragning till ytterdelen, samt inte minst att få bort avfuktat vatten. Det är en del att tänka på för att slippa öppna upp för fuktskador framöver. Men har man kommit till att det är dags att vacuumsuga är det stadiet passerat.
Påfyllning av gas samt skrotning av anläggningen ska man lämna till auktoriserade kylmontörer. Köldmedlet får inte slippa ut eftersom det är skadligt för vår atmosfär.
Alla värmepumpar måste inte vacuumsugas, men för att vacuumsuga en värmepump med ONZZA's eller motsvarande utrustning borde stegen vara i ordning som följer:

Författaren ber om ursäkt för att instruktionen kanske är övertydlig. Det är inte menat att idiotförklara någon, utan enbart för att instruktionen ska gå att följa som vilket flödesschema som helst och mest för min egen skull då jag följde ONZZA's instruktion vilket gjorde att läckan inte upptäcktes när värmepumpen flyttades trots att vacuumklockan visade att det borde varit tätt.

  Vacuumsugningsprocedur
 1. Kontrollera oljenivån i vacuumpumpen genom siktglaset. Det finns markeringar för MAX och MIN. Fyll på med kompressorolja vid behov (standard SAE 30 motorolja fungerar som ersättning).
 2. Ta bort den stora gummihatten på vacuumpumpen, annars far den iväg som en champagnekork.
 3. Se till att manometerställets alla anslutningar utom de som är under respektive kran håller tätt. Värmepumpens tätningshattar får heller inte läcka.
 4. Stäng den röda kranen HI för för att stoppa gasläckage ifall systemet redan är trycksatt.
 5. Montera vacuumpumpens mellankoppling (den med ett slangventilstift) eftersom ONZZA's vacuumpump inte har samma gänga som slangarna till manometerstället
 6. Alla tre slangarna är likadana, så koppla en av slangarna med stiftänden (den vinklade änden) till vakuumpumpen.
 7. Andra änden till uttaget under röd kran (HI).
 8. På värmepumpen, ta bort den tätningshatt som sitter mitt emot kopparröret på 3-vägsventilen och håll reda på den.
 9. Koppla nästa slang till uttaget under blå kran (LO) på manometerstället och stiftänden till värmepumpens 3-vägsanslutning (samma ställe som i punkt 8).
 10. Öppna bägge kranarna på manometerstället (den blå = LO och den röda = HI).
 11. Starta pumpen och visarna på bägge manometrarna ska röra sig från noll (normalt atmosfärtryck) mot minus.
 12. Bägge manometrarna ska efter en kort stund visa negativt tryck -1.
 13. Pumpa minst en halvtimme, gärna mer. Ju kallare ute, ju längre.
 14. Stäng den röda kranen HI som förbinder pumpen med manometerstället och stäng av vacuumpumpen.
 15. Lämna den blå kranen LO öppen och notera värdet.
 16. Vacuumpumpen och dess slang kan nu kopplas bort men rör inte den röda kranen! Om det finns en extra tätningshatt, sätt dit den där slangen till vacuumpumpen satt.
  Notera att ONZZA's vacuumpump måste förvaras stående för att olja inte ska läcka ut.
 17. Läs av den blå manometern efter ett antal timmar. Mätaren får inte ha rört sig det minsta.
  Läcker det kan det vara var som helst. Kopparrörens sammanfogning, vid någon av slangarna, manometertället, någon av tätningshattarna, eller så stänger inte den röda kranen.

  All vaccumsugning är nu gjord och man kan i princip stänga den blå kranen och anpassa nedanstående steg därefter.
  Dock får man inte koppla bort slangen mellan värme- och vacuumpump förrän det är övertryck i systemet. Gör man det får man börja om.
  Man får av samma anledning heller inte öppna den röda kranen eller ta bort tätningen för den mittersta anslutningen förrän manometerstället är frånkopplat.
  Eftersom vi ännu inte släppt på kylmedel kan ovanstående steg göras om ifall så skulle behövas.
  Har man däremot börjat släppa ut gas i rören kan man rädda situationen genom att köra värmempumpen baklänges. Alltså använda dess kylfunktion.

  Gasfyllning av rör och innerdel

 18. Ta bort tätningshatten på värmepumpens 2-vägsventil.
 19. Släpp mycket försiktigt ut lite gas genom att vrida ventilen moturs och stäng sen (man behöver troligen en insexnyckel).
 20. Sätt tillbaka tätningshatten.
 21. Nu är det övertryck i systemet i stället för vacuum vilket det måste vara för att förhindra att luft tränger in när man kopplar loss slangen (systemet är ju vacuumpumpat). Litar man på att det är tätt hoppar man över 22 och 23 eftersom det är svårt att veta om rören innehåller flytande gas eller ej?
 22. Notera värdet på den blå manometern och testa med läckmedel på de ställen där det ev. skulle kunna läcka.
 23. Vänta några timmar och läs av den blå manometern. Den får inte ha rört sig. Gör den det borde läckmedlet ha visat var?
  Dock är det inte kört eftersom det enbart är ytterst lite gas som kommer gå förlorad. Med 2-vägsventilen stängd kan man börja om helt från början.
 24. Stäng den blå kranen på manometerstället om det inte redan är gjort.
 25. Ha tätningshatten du tog loss i steg 8 redo. Ta bort den från manometerstället ifall du tog värmepumpens tätningshatt att täta manometerstället med.
 26. Koppla loss slangen från värmepumpens 3-vägsanslutning och sätt tillbaks tätningshatten. Manometerstället med sina slangar har nu gjort sitt och kan läggas åt sidan.
 27. Ta loss tätningshatten från värmepumpens 2-vägsanslutning och öppna kranen helt (moturs med insexnyckel).
 28. Det kommer nu bli fullt tryck i systemet och det kan läcka ut kylvätska, så man bör ha tunna handskar och inte fumla med tätningshatten eftersom man kan få frysskador när köldmedlet förångas.
 29. Låt kranen vara öppen och sätt tillbaks tätningshatten. Dra inte åt för hårt.
 30. Gör samma sak med 3-vägsanslutningen (stegen 27, 28 och 29).
 31. Såpa alla tätningshattarna för säkerhets skull. Skulle de läcka, använd gängtejp.
Nu ska allting vara OK att starta värmepumpen.

Notera:
Om man släppt på för mycket gas när man öppnade 2-vägsventilen (steg 18) finns det troligen kylmedel i vätskeform och det kan komma ut flytande gas även när man tar bort slangen från värmepumpen.
Det är dock ingen större risk att man förlorar för mycket kylmedel då backventilen ska hålla tätt så fort pliggen i slangen släppt ut den. Tätningshatten är i princip en extratätning.
Om man av någon anledning måste flytta värmepumpen sätter man den på kylfunktion en stund. Kylmedlet vänder då riktning och det mesta pumpas tillbaks i värmepumpen där gasen övergår i vätskeform.

Slutligen, det finns värmepumpsforum på nätet som innehåller nyttig information. Det var genom att läsa där som jag förstod att ONZZA's instruktion som följde med vacuumpumpen och manometerstället var åt pepparn och inte visade att återkopplingen av kopparrören var otät. Man får dock inte ta allt som skrivs som absoluta sanningar. Ej heller detta dokument En portion sunt förnuft skadar aldrig.
Enligt uppgifter på dessa forum kan man läckagetesta genom att släppa in gasol varigenom man får ett övertryck om 5-7 kg/cm² beroende på temperatur. Tryckluft ska undvikas eftersom den innehåller fukt. Undertecknad har inte testat, men man behöver en passande slangnippel om 1/2" UNF för att ansluta till manometerstället. Min far som jobbade med gasolutveckling på Max Sievert innan verksamheten togs över av Primus testade aldrig läckage med manometer utan med näsan. Luktade det inte om en skarv eller anslutning tog han en tändsticka och höll intill. Minsta läcka visar sig då genom en liten låga. Jag kan absolut inte rekommendera metoden eftersom man som amatör inte ska leka med gasol, men det funkade för honom under alla år han jobbade där. Eftersom han jobbade med gasol på en konstruktionsavdelning visste han vad han pysslade med.